Zvolenská cesta 19/A, 974 05 Banská Bystrica

Banská Bystrica

auto Group Servis

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravidlá ochrany súkromia android aplikácie ServisBB

Aplikácia je používaná výhradne pre pracovníkmi Auto Group Servis s. r.o., pre výkon ich pracovných úloh.

Aplikácia je chránená heslom, používateľ musí byť zamestnanec AGS s.r.o, alebo v byť obdobnom vzťahu, ale bo mať súhlas AGS s.r.o.

Uchovávané osobné údaje:

Meno a priezvisko

Fotoaparát

Fotoaparát je využívaný na vytvorenie fotodokumentácie a načítanie čiarového kódu zákazky.

Prístup na interné uložisko zariadenia:

Používa sa nahratie fotodokumentácie vytvorenej off-line.

Zdieľanie údajov.

Fotodokumentácia môže byť zdieľaná zákazníkmi Auto Group Servis s. r. o., avšak táto sa nepovažuje za súkromné udaje používateľov aplikácie.

Zodpovedná osoba: Mgr. Martin Trubiansky

AUTO GROUP SERVIS.sk s.r.o. | Mob: 0948 129 920 | E-mail: servis@agssro.sk | Po-Pi: 8:00-16:00 | © Agssro.sk 2021