GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravidlá ochrany súkromia android aplikácie ServisBB

Aplikácia je používaná výhradne pre pracovníkmi Auto Group Servis s. r.o., pre výkon ich pracovných úloh.

Aplikácia je chránená heslom, používateľ musí byť zamestnanec AGS s.r.o, alebo v byť obdobnom vzťahu, ale bo mať súhlas AGS s.r.o.

Uchovávané osobné údaje:

Meno a priezvisko

Fotoaparát

Fotoaparát je využívaný na vytvorenie fotodokumentácie a načítanie čiarového kódu zákazky.

Prístup na interné uložisko zariadenia:

Používa sa nahratie fotodokumentácie vytvorenej off-line.

Zdieľanie údajov.

Fotodokumentácia môže byť zdieľaná zákazníkmi Auto Group Servis s. r. o., avšak táto sa nepovažuje za súkromné udaje používateľov aplikácie.

Zodpovedná osoba: Mgr. Martin Trubiansky

AUTO GROUP SERVIS s.r.o.

Stará Vajnorská 21
831 04 Bratislava
IČO: 46 857 656

Prevádzka
Zvolenská cesta 19/A
974 05 Banská Bystrica

Tel: +421 948 129 920
E-mail: servis@agssro.sk

Mapa stránky

Aplikácia